ಬಸವ ದೇವಮಾನವನಾದ ಪರಿ

0
311

ದೇವಲೋಕದವರಿಗೂ ಬಸವಣ್ಣನೇ ದೇವರು
ನಾಗಲೋಕದವರಿಗೂ ಬಸವಣ್ಣನೇ ದೇವರು
ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದವರಿಗೂ ಬಸವಣ್ಣನೇ ದೇವರು

ಮೇರುಗಿರಿ-ಮಂದರಗಿರಿ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲಕ್ಕು ಬಸವಣ್ಣನೇ ದೇವರು
ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮಗೂ ಎನಗೂ ಎಮ್ಮ ಶರಣರಿಗೂ ಬಸವಣ್ಣನೇ ದೇವರು.
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

 

 

ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾಲವದು. ವಿಶ್ವ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇದರ ಹರಿಕಾರರು. ಅಂದು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

 

 

ಅದುವರೆಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ಆದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ದೇವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಟೆ, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

 

 

ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ, ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ, ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನುವ ವಿನೂತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಅದುವರೆಗೂ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಸ್ವತ್ತಾದುದೇ ಮೊದಲ ಅಸ್ತ್ರವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವಾಯಿತು.

ಶರಣ, ಶರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ರೂಢಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು. ಅಕ್ಕ, ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ ಸೋದರ ಭಾವ ಜಾಗ್ರತಿಗೊಳಿಸಿಸವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು.

 

 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕು ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತ, ಹೊಸ ತರಹದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

ಅಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹೆಸರು ದೂರ ದೂರದವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿತು. ಅನೇಕರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಿನೂತನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬೆರಗಾಗಿ, ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

 

 

ವಿವಿಧ ಮೂಲ, ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕಂಡು, ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ, ಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಶರಣರಾಗಿ, ವಚನ ರಚಿಸಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಹೊಸದೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾನತಾವಾದ ಸಾರಿದರು.

ಮೇಲಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕಂಡ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರು ಮನದುಂಬಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾತಾಳ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಸ್ಥಳ. ಪಾತಾಳವನ್ನು ಅನೇಕವೇಳೆ ಭೂಗತಲೋಕ ಅಥವಾ ಅಧೋಲೋಕ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿದೆ.

 

 

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಮೂರು ಜಗತ್ತುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವರ್ಗ (ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು)
ಪೃಥ್ವಿ (ಭೂಮಿ)
ಪಾತಾಳ.

ಪಾತಾಳವು ಏಳು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ಪಾತಾಳ ಅಥವಾ ನಾಗಲೋಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾನವರು, ದೈತ್ಯರು, ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಾಗರು ಪಾತಾಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ.

ಒಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪಠ್ಯವಾದ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು, ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಲಾರ್ಧವನ್ನು ಪಾತಾಳವೆಂದು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗೋಲಾರ್ಧವನ್ನು ಜಂಬೂದ್ವೀಪವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

 

 

ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣವು ದೈವಿಕ ಅಲೆದಾಡುವ ಋಷಿ ನಾರದರ ಪಾತಾಳ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾರದರು ಪಾತಾಳವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವೆಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಆಭರಣಗಳು, ಸುಂದರ ತೋಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಅಸುರ ಕನ್ಯೆಯರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಎಂದು ಪಾತಾಳವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಪರಿಮಳವಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಬಿಳಿ, ಕಪ್ಪು, ಕೆನ್ನೀಲಿ, ಮರಳಿನಂತೆ, ಹಳದಿ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾಗವತ ಪುರಾಣವು ಏಳು ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಕಗಳು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತ ಭವ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಆಹ್ಲಾದಕರ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾತನಾರಹಿತವಾಗಿದೆ.

 

 

ಅಸುರರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮಯನು ವಿದೇಶಿಯರಿಗಾಗಿ ಆಭರಣಯುಕ್ತ ಅರಮನೆಗಳು, ದೇಗುಲಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಅಂಗಳಗಳು, ಮತ್ತು ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾತಾಳದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಆಭರಣಗಳ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕತ್ತಲು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಬೆವರು, ರೋಗಗಳಿಲ್ಲ.

ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಕೆಳಗಿನ ಏಳು ಲೋಕಗಳೆಂದರೆ: ಅತಳ, ವಿತಳ, ಸುತಳ, ತಲಾತಳ, ಮಹಾತಳ, ರಸಾತಳ, ಮತ್ತು ಪಾತಾಳ.

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರು ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವಲೋಕ, ನಾಗಲೋಕ, ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಬಸವಣ್ಣನೇ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

 

 

ಮೇರುಗಿರಿ ಯಾವುದು?

ಮೇರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಸುಮೇರು, ಮಹಾಮೇರು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನದ ಪವಿತ್ರ ಐದು ಶಿಖರಗಳ ಪರ್ವತ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ, ತತ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇರು ಪರ್ವತವು ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾಮಲ ತಂತ್ರದ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂಭತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಪಠ್ಯವಾದ ನರಪತಿಜಯಚರ್ಯವು, “ಸುಮೇರು ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

 

 

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನದ ಹಲವಾರು ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೀಯವಾಗಿ, ಮೇರು ಪರ್ವತವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂದರಾಚಲ ಪರ್ವತದಿಂದ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸುಪಸರ್ವ ಪರ್ವತದಿಂದ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕುಮುದ ಪರ್ವತದಿಂದ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸಪರ್ವತದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದೂ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂದರಗಿರಿಗಳೇನು?

ತುಮಕೂರು- ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ‘ಮಂದರಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ’ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಜಿನಮಂದಿರ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಂಕರರ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ನಿಸರ್ಗ ತಾಣ.

 

 

ಇಂತಹ ಮೇರುಗಿರಿ-ಮಂದರಗಿರಿಯಂಥ ಸುಂದರ ದೈವೀ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರಿಗೂ ಬಸವಣ್ಣನೇ ದೇವರೆಂದು ಅಕ್ಕ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವಣ್ಣನೇ ದೇವರು ಎಂದು ಅಕ್ಕ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಮಾಹನ್ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ, ಮಾನತಾವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಅಂದು ಎಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಂಕುಲದವರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಸಬವಣ್ಣನವರು ದೈವೀಪುರುಷರಾಗಿ, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ದೇವರೆಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಇಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

 

 

ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಅರಿತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ.

ಸಿಕಾ
(ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಮಹಾಗಾಂವಕರ)

ಮಾಹಿತಿ: ಗೂಗಲ್ ಕೃಪೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here